1. Bageriet grundas

(1870-1890)

För ungefär 150 år sedan…

A.W. Lindfors grundar sitt bageri 1871

Vid stranden av Borgå å, i staden med röda strandbodar och krokiga kullerstensvägar, levde man på 1870-talet ett ekonomiskt uppsving.

Omkring 3 500 invånare bodde i Borgå, majoriteten fortfarande i Gamla Borgå, även om de förmögnare så småningom började flytta till den moderna empirstadsdelen ritad av C.L Engel.

Gamla Borgå ansågs vara medeltida, trång och lättantändlig. Stadsdelen hade inget avloppssystem, invånarna hämtade sitt vatten från brunnar och tvättade sina kläder i Borgå å.

Det luktade tjära, rödmylla, husdjur, hästar, garveri, skomakeri och bageri. Man hörde hästhovarnas klapprande.


Finland under ryskt välde hämtade sig sakta från hungeråren (1866-1868), det gamla ståndssamhället upplöstes och arbetarnas ställning förbättrades. Allt fler fick råd att köpa lyxvaror, som till exempel bakelser och sötsaker. Vid samma tidpunkt, år 1868, upphörde skråväsendet, vilket gav folket friare händer att bli företagare.

Det var ändå inte lätt, det var ont om kapital och svårt att få lån.

Ungefär så såg världen ut då 18-årige bagerigesällen August Wilhelm Lindfors drömde om ett eget bageri.

Ett bageritillstånd innebar papperskrig. En hel del dokument fordrades: prästbetyg, personuppgifter, en utredning om att den sökande hade den nödvändiga yrkeskunskapen och en skriftlig rekommendation från Handarbets- och Fabriksföreningen.

Före år 1879 måste även den som ansökte om borgerliga rättigheter ha ett gott rykte.

Tillstånd medgavs. A.W. Lindfors bageri grundades 31.7.1871.

Eftersom det var svårt att få lån började många bagare sin verksamhet i liten skala, ofta från hemmets kök. Så gjorde också A.W. Lindfors.

Enligt kyrkböckerna bodde Lindfors på många olika adresser på 1870-talet. De flesta av dem på nedre deltat vid Borgå å, stadens åkerområde, Ånäs säteris tidigare ägor.

Det finns få detaljer om verksamhetens första år, för 1945 förstörde en eldsvåda många arkiv.

brunberg-leipomo-perustetaan

brunberg-leipomo-perustetaan

Vi vet ändå någonting

Från och med 1880-talet var bageriets och bagarens adress Villa Ilomäki, som idag går under namnet Villa Ånäs. År 1889 hade Lindfors bageri fyra anställda och verksamheten hade vuxit till det näst största bageriet av sju i Borgå. Fem år senare hade bageriet åtta anställda och bageriet hade blivit störst i staden enligt värdet på produktionen.

Det finns inga exakta uppgifter om bageriets anställda, men en känner vi till: Arthur Richard Lindfors, finsk brottare och olympiamedaljör. A.R. Lindfors berättade att han hade varit gesäll hos A.W. Lindfors och hans brottningskarriär hade inletts med att han lyfte mjölsäckar. Trots namnet var A.R. Lindfors inte släkt med bagaren.

Även om bagaryrket inte var väldigt vanligt på den här tiden – bröd bakades vanligtvis hemma – så hade Borgå i förhållande till sin storlek många bagerier. Alla bagerier hade inte anställda. Det handlade mera om en sidoverksamhet för den lägsta samhällsklassen.

Så småningom industrialiserades bageriverksamheten och konkurrensen hårdnade. Den industriella revolutionen i slutet av 1800-talet och det därpå följande uppsvinget inledde dagens fabriksmässiga  bageriverksamhet. Helsingfors fick år 1890 sitt första ångbageri och elmotorerna gav ny fart åt branschen.

Också Borgå industrialiserades. Stadsbilden hade utökats med en  sprit- och lemonadfabrik, ett tryckeri, WSOY (1878), och en tobaksfabrik.

Snart skulle också A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik grundas i Borgå.

Läs dessa också

2. Familjeföretag

Hela familjens företag A.W. Lindfors familj bestod av hustrun Wilhelmina (född Saarinko) och sju barn: Ivar, Karl, Adolf, Axel, Viktor, Aina och Sigrid. Var och en av dem var kopplade till Lindfors bageri, och senare till sötsaksfabriken, på ett eller annat sätt. Det handlade verkligen om ett familjeföretag från början till slut. Wilhelmina skötte i [...]

3. Sötsaksfabriken grundas

A.W. Lindfors grundar en sötsaksfabrik På våren 1897 meddelade bagaren A.W. Lindfors att ha ämnade börja tillverka konfekt, choklad och marmelad och andra produkter som ingår i  sockerbagarens bransch. Sötsaksfabriken fick namnet A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik. Fabrikens mål var att tillfredsställa Borgåbornas – omkring fyra och ett halvt tusen – och landsbygdens invånares sötsug. [...]

4. Ivar Lindfors

Kommerserådet Ivar Lindfors August Ivar Lindfors (21.6.1872-26.4.1950) var en sann affärslivets mångkonstnär. Förutom A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik drev han metall- och byggföretaget Ab Ivar Lindfors Oy (grundat 1918) med kontor i Helsingfors på Södra Esplanaden 12. Kuva: porssitieto.fi Ivar Lindfors flyttade redan som ung till Helsingfors direkt efter att ha avlagt studentexamen i Borgå [...]

5. Åren 1906-1920

Lindfors karamellfabrik växer med fart (1906-1920) Efter A.W. Lindfors död fortsatte Ivar Lindfors att utveckla karamellfabriken. De därpå följande åren var en framgångsrik tid för fabriken.  År 1907 tog fabriken in en 16-årig lärling från landet, Lennart Brunberg. Den unge mannen lärde sig koka karameller och började så småningom drömma om en egen sötsaksfabrik. Villa [...]

6. Brunbergs karamellfabrik grundas

Lennart Brunberg grundar sin egen sötsaksfabrik 1922 1920-talet var de storstilade festernas och framtidstrons årtionde, en tid för återuppbyggnad av Finland. Under förbudslagens tid drack man i restaurangerna alkohol som smugglades in från Estland, ofta med skärgårdsborna. Näringen och hälsovården förbättrades och många uppfinningar gjorde livet lättare. Också välståndet ökade. Borgå var fortfarande en liten [...]

7. Lennart Brunberg

Lennart Brunberg – sötsaksfabrikör och musikvän Förutom sötsaksfabrikör var Lennart Brunberg (1891-1945) också en kulturpersonlighet och en företagare som var medveten om sitt samhällsansvar. Musik låg exta nära Lennart Brunbergs hjärta. Han spelade fiol och cello och sjöng bland annat i idrottsföreningen Akilles Sångarbröders kör, ledd av A.W. Lindfors son, brottningens olympiadmedaljist Adolf Lindfors. Lennart [...]

8. 1930-talet

1930-talet – Brunberg klarar sig ur lågkonjunkturen 1930-talet var en omvälvningarnas tid. Finländarna prövades under kristiden två gånger: först efter börskraschen 1929 och sedan då andra världskriget bröt ut i september 1939. Men också hopp och tro på framtiden fick plats i årtiondet. Bilarna, fartygen, tågen och flygplanen var den nya tidens kännetecken, även om [...]

9. 1940-talet

1940-talet: Världskriget och en tragisk eldsvåda ”Vi befinner oss i Runebergs stad, där ryssens stridspiloter igår tisdag utförde sina illdåd. – Mångas hem och egendomar har brunnit ner.” L Willebrand, februari 1940. Under andra världskriget bombades Borgå i flera omgångar. Då sirenerna tjöt sprang Borgåborna snabbt in i bombskydden, av vilka ett låg i Brunberg-Lindfors [...]

10. Börje Brunberg

Börje Brunberg, en innovativ seglarentusiast Börje Lennart Brunberg (f. 1924) var en omtyckt och målmedveten verkställande direktör som oförtröttligt och beslutsamt lyfte Brunbergs sötsaksfabrik tillbaka på sina fötter efter krigstiden och faderns, Lennart Brunbergs, bortgång. Börje Brunberg var en initiativrik och uppfinningsrik person vars stora framtidsdröm var automatisering och under hans ledning automatiserades och moderniserades [...]

11. 1950-talet

50-talet: Kyssar, televisioner och de första ”svinnpåsarna” Bakom låg krigsåren, städerna växte och levnadsvillkoren förbättrades. Många flyttade in i de nya moderna frontmannahusen och bildade familj. Nya trender strömmade in från världen utanför och ungdomarna stoltserade med så kallade ”lättähattu”, en baskerliknande platt hatt, på huvudet och brylkräm i håret. Vida kjolar och jeans sågs [...]

12. 1960-talet

1960-talet, Brunbergs fabrik mekaniseras 60-talet förde med sig stora förändringar i det finska samhället. Man flyttade från landet till stan, levnadsstandarden steg och privatpersonernas konsumption ökade, även om man fortfarande undvek onödigheter – man hade inte glömt nödåren. Fabrikerna mekaniserades och produktionen effektiviserades. Också Börje Brunberg drömde om automatisering och mekaniserade flitigt sötsaksfabriken, med följden [...]

13. 1970-talet

1970-talet, sötsakernas årtionde “Ät lördagsgodis bara på lördagar, aldrig annars!” ungefär så sjöng avantgardistiske M.A. Numminen på 70-talet. Finländarna hade blivit helt sålda på sötsaker. Konsumptionen ökade till nästan sju kilo om året per person. 1970-talet var den så kallade Kekkonen-tiden. Det byggdes hela kvarter av förmånliga höghus av betong. Majoriteten av finländarna bodde nu [...]

14. 1980-talet

1980-talet: Brunberg flyttar till Veckjärvivägen Under 80-talet steg Brunbergs produktionssiffror till nya höjder. På 50-talet var produktionen under 150 ton, på 60-talet ökade den till nästan 250 ton och på 70-talet till 600 ton – nu var produktionen hela 1 200 ton. På 30 år hade volymen nästan tiodubblats.  Det var en period av ekonomisk boom [...]

15. 1990-talet

1990-talet: recession och nya karameller Börje Brunberg hade en 45-år lång karriär bakom sig på Brunberg. Han hade moderniserat fabriken och mångfaldigat produktionen.  1991 pensionerades Börje Brunberg. Till ny verkställande direktör utsågs fil.dr. Raimo Keskinen som ledde företaget fram till 1997. Börje Brunberg, vars skötebarn var fabrikens utveckling, fortsatte som styrelseordförande och var alltid redo [...]

16. 2000-talet

2000-talet: Brunberg idag Vem kunde ana vart en enkel anhållan skulle leda, då bagarlärlingen A.W. Lindfors år 1871 anhöll om tillstånd hos Magistraten att bedriva bageriverksamhet. Under de gångna 150 åren har mycket hänt: Finland blev självständigt, genomgick flera krig, urbaniserades och blev medlem i Europeiska Unionen, men Brunberg fortsatte sin verksamhet som ett familjeföretag [...]