2000-talet: Brunberg idag

Vem kunde ana vart en enkel anhållan skulle leda, då bagarlärlingen A.W. Lindfors år 1871 anhöll om tillstånd hos Magistraten att bedriva bageriverksamhet.

Under de gångna 150 åren har mycket hänt: Finland blev självständigt, genomgick flera krig, urbaniserades och blev medlem i Europeiska Unionen, men Brunberg fortsatte sin verksamhet som ett familjeföretag i Borgå.

Under 2000-talet fortsatte företaget att växa.

År 2000 hade Brunbergs fabriksanläggning i Veckjärvi blivit för liten och företaget fick mera mark och utrymme genom att köpa grannens tomt och lagerlokal. Industritomtens areal ökade till 3,2 hektar.


Tiderna hade förändrats – så också språket. År 2001 blev Negerkyssen enbart Kyssen, då det ursprungliga namnet inte längre ansågs neutralt. Också den ursprungliga bilden av ett pussande afrikanskt par modifierades och år 2020 byttes bilden ut mot en vacker bild av Gamla Borgå, Brunbergs hemstad.

Läs mera om Kyssens historia.

År 2007 inkluderades laktosfri mjölkchoklad i sortimentet och Brunberg är ännu idag Nordens enda tillverkare av laktosfri mjölkchoklad. 

På 2010-talet höjdes sötsaksskatten två gånger, men åtgången av sötsaker fortsatte. Skatten sänkte tillfälligt försäljningen, men den var snart uppe i samma nivå som tidigare.

Laktoositon_maitosuklaa

Katarina_foto

Brunberg får ny verkställande direktör

År 2011 gick Tom Brunberg i pension efter att ha innehaft uppdraget som VD i omkring 15 års tid, men han fortsatte intressera sig för bolaget som styrelseordförande.

Samma år såldes den gamla sötsaksfabriken på Stadshusgatan. Ett tidevarv tog slut, ett nytt inleddes.

År 2011 utsågs Borgåfödda Katarina Enholm till ny verkställande direktör.

Under sin barndom hade Katarina Enholm njutit av dofterna och smakproven från fabriksbutiken. I 15 års tid hade hon arbetat i glassbranschen och fick nu fortsätta med andra delikatesser, sötsaker. 

Även om företaget inte längre styrs som ett familjeföretag är Lennart Brunbergs ättlingar aktiva i företaget. I styrelsen sitter Börje Brunbergs barn Tom Brunberg och Janne Brunberg samt barnbarn Mats Sjöström och Börjes syster Ulla Somervallis barn Martina Somervalli, Helena Somervalli och Camilla Somervalli-Aavarinne. Helena Somervallis son Tom Somervalli är styrelseordförande. I styrelsen sitter också Magnus Björklund.


Brunberg växer och förnyar sig

Som VD har Katarina Enholm satsat på modern produktionsteknik, automatisering, produktionskapacitetens tillväxt, export och på att hitta nya nischer på marknaden.

Det är inte lätt för ett litet företag att konkurrera på de stora marknaderna, och därför började Brunberg allt mer ägna sig åt specialprodukter, som till exempel laktosfria, sockerfria och veganska produkter. 

Brunberg har också återgått till att tillverka handgjord konfekt och andra handgjorda produkter. Det här var ett av Börje Brunbergs önskemål som Annika Brunberg gjorde till verklighet. De första handgjorda produkterna kom ut på marknaden år 2012.

Förpackningarna förnyades också och gjordes mera tilltalande. 

På 2010-talet ökade produktionskapaciteten och försäljningen ökade med över 30%.


Borgå förr, Borgå idag

På 150 år har Borgå vuxit från en liten stad med 3 500 invånare till en stad med 50 300 invånare. I stället för att röra sig med hästar på gatorna kör man bil, levnadsvillkoren har blivit bättre och jordbrukslandet har blivit ett informationssamhälle.

Men sötsakerna är lika goda – från det ena årtiondet och århundradet till nästa.

Brunberg är idag ett av de mesta prestigefyllda varumärkena i Finland och Finlands fjärde största sötsaksvarumärke.

Bakom framgången finns engagerad och lojal personal, målmedvetna ledare, ett långsiktigt familjeföretag och produkter av hög kvalitet som har varit med länge.

År 2021 fyllde Brunberg aktningsvärda 150 år.

Tiden får utvisa vad de nästa 150 åren för med sig.

Läs dessa också

1. Bageriet grundas

(1870-1890) För ungefär 150 år sedan… A.W. Lindfors grundar sitt bageri 1871 Vid stranden av Borgå å, i staden med röda strandbodar och krokiga kullerstensvägar, levde man på 1870-talet ett ekonomiskt uppsving. Omkring 3 500 invånare bodde i Borgå, majoriteten fortfarande i Gamla Borgå, även om de förmögnare så småningom började flytta till den moderna empirstadsdelen [...]

2. Familjeföretag

Hela familjens företag A.W. Lindfors familj bestod av hustrun Wilhelmina (född Saarinko) och sju barn: Ivar, Karl, Adolf, Axel, Viktor, Aina och Sigrid. Var och en av dem var kopplade till Lindfors bageri, och senare till sötsaksfabriken, på ett eller annat sätt. Det handlade verkligen om ett familjeföretag från början till slut. Wilhelmina skötte i [...]

3. Sötsaksfabriken grundas

A.W. Lindfors grundar en sötsaksfabrik På våren 1897 meddelade bagaren A.W. Lindfors att ha ämnade börja tillverka konfekt, choklad och marmelad och andra produkter som ingår i  sockerbagarens bransch. Sötsaksfabriken fick namnet A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik. Fabrikens mål var att tillfredsställa Borgåbornas – omkring fyra och ett halvt tusen – och landsbygdens invånares sötsug. [...]

4. Ivar Lindfors

Kommerserådet Ivar Lindfors August Ivar Lindfors (21.6.1872-26.4.1950) var en sann affärslivets mångkonstnär. Förutom A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik drev han metall- och byggföretaget Ab Ivar Lindfors Oy (grundat 1918) med kontor i Helsingfors på Södra Esplanaden 12. Kuva: porssitieto.fi Ivar Lindfors flyttade redan som ung till Helsingfors direkt efter att ha avlagt studentexamen i Borgå [...]

5. Åren 1906-1920

Lindfors karamellfabrik växer med fart (1906-1920) Efter A.W. Lindfors död fortsatte Ivar Lindfors att utveckla karamellfabriken. De därpå följande åren var en framgångsrik tid för fabriken.  År 1907 tog fabriken in en 16-årig lärling från landet, Lennart Brunberg. Den unge mannen lärde sig koka karameller och började så småningom drömma om en egen sötsaksfabrik. Villa [...]

6. Brunbergs karamellfabrik grundas

Lennart Brunberg grundar sin egen sötsaksfabrik 1922 1920-talet var de storstilade festernas och framtidstrons årtionde, en tid för återuppbyggnad av Finland. Under förbudslagens tid drack man i restaurangerna alkohol som smugglades in från Estland, ofta med skärgårdsborna. Näringen och hälsovården förbättrades och många uppfinningar gjorde livet lättare. Också välståndet ökade. Borgå var fortfarande en liten [...]

7. Lennart Brunberg

Lennart Brunberg – sötsaksfabrikör och musikvän Förutom sötsaksfabrikör var Lennart Brunberg (1891-1945) också en kulturpersonlighet och en företagare som var medveten om sitt samhällsansvar. Musik låg exta nära Lennart Brunbergs hjärta. Han spelade fiol och cello och sjöng bland annat i idrottsföreningen Akilles Sångarbröders kör, ledd av A.W. Lindfors son, brottningens olympiadmedaljist Adolf Lindfors. Lennart [...]

8. 1930-talet

1930-talet – Brunberg klarar sig ur lågkonjunkturen 1930-talet var en omvälvningarnas tid. Finländarna prövades under kristiden två gånger: först efter börskraschen 1929 och sedan då andra världskriget bröt ut i september 1939. Men också hopp och tro på framtiden fick plats i årtiondet. Bilarna, fartygen, tågen och flygplanen var den nya tidens kännetecken, även om [...]

9. 1940-talet

1940-talet: Världskriget och en tragisk eldsvåda ”Vi befinner oss i Runebergs stad, där ryssens stridspiloter igår tisdag utförde sina illdåd. – Mångas hem och egendomar har brunnit ner.” L Willebrand, februari 1940. Under andra världskriget bombades Borgå i flera omgångar. Då sirenerna tjöt sprang Borgåborna snabbt in i bombskydden, av vilka ett låg i Brunberg-Lindfors [...]

10. Börje Brunberg

Börje Brunberg, en innovativ seglarentusiast Börje Lennart Brunberg (f. 1924) var en omtyckt och målmedveten verkställande direktör som oförtröttligt och beslutsamt lyfte Brunbergs sötsaksfabrik tillbaka på sina fötter efter krigstiden och faderns, Lennart Brunbergs, bortgång. Börje Brunberg var en initiativrik och uppfinningsrik person vars stora framtidsdröm var automatisering och under hans ledning automatiserades och moderniserades [...]

11. 1950-talet

50-talet: Kyssar, televisioner och de första ”svinnpåsarna” Bakom låg krigsåren, städerna växte och levnadsvillkoren förbättrades. Många flyttade in i de nya moderna frontmannahusen och bildade familj. Nya trender strömmade in från världen utanför och ungdomarna stoltserade med så kallade ”lättähattu”, en baskerliknande platt hatt, på huvudet och brylkräm i håret. Vida kjolar och jeans sågs [...]

12. 1960-talet

1960-talet, Brunbergs fabrik mekaniseras 60-talet förde med sig stora förändringar i det finska samhället. Man flyttade från landet till stan, levnadsstandarden steg och privatpersonernas konsumption ökade, även om man fortfarande undvek onödigheter – man hade inte glömt nödåren. Fabrikerna mekaniserades och produktionen effektiviserades. Också Börje Brunberg drömde om automatisering och mekaniserade flitigt sötsaksfabriken, med följden [...]

13. 1970-talet

1970-talet, sötsakernas årtionde “Ät lördagsgodis bara på lördagar, aldrig annars!” ungefär så sjöng avantgardistiske M.A. Numminen på 70-talet. Finländarna hade blivit helt sålda på sötsaker. Konsumptionen ökade till nästan sju kilo om året per person. 1970-talet var den så kallade Kekkonen-tiden. Det byggdes hela kvarter av förmånliga höghus av betong. Majoriteten av finländarna bodde nu [...]

14. 1980-talet

1980-talet: Brunberg flyttar till Veckjärvivägen Under 80-talet steg Brunbergs produktionssiffror till nya höjder. På 50-talet var produktionen under 150 ton, på 60-talet ökade den till nästan 250 ton och på 70-talet till 600 ton – nu var produktionen hela 1 200 ton. På 30 år hade volymen nästan tiodubblats.  Det var en period av ekonomisk boom [...]

15. 1990-talet

1990-talet: recession och nya karameller Börje Brunberg hade en 45-år lång karriär bakom sig på Brunberg. Han hade moderniserat fabriken och mångfaldigat produktionen.  1991 pensionerades Börje Brunberg. Till ny verkställande direktör utsågs fil.dr. Raimo Keskinen som ledde företaget fram till 1997. Börje Brunberg, vars skötebarn var fabrikens utveckling, fortsatte som styrelseordförande och var alltid redo [...]