1940-talet: Världskriget och en tragisk eldsvåda

”Vi befinner oss i Runebergs stad, där ryssens stridspiloter igår tisdag utförde sina illdåd. – Mångas hem och egendomar har brunnit ner.” L Willebrand, februari 1940.

Under andra världskriget bombades Borgå i flera omgångar. Då sirenerna tjöt sprang Borgåborna snabbt in i bombskydden, av vilka ett låg i Brunberg-Lindfors fabrikskällare.

Kriget höll människorna i ständig rädsla och råvarubristen ökade svårigheterna.

Bristen på råvaror slog hårt mot sötsaksfabriken. Största delen av råvarorna, som till exempel kakao, lakrits och socker, var importvaror.

Sötsaker ansågs också vara en lyx som man inte ville slösa sina ynka slantar på.

Till en början försökte Brunberg-Lindfors klara sig genom att tillverka annorlunda produkter av de råvaror som fanns att tillgå. En sådan var morotslakrits.

Till slut var fabriken tvungen att acceptera situationen. Maskinerna stängdes av och sötsaksfabriken tystnade i väntan på bättre tider.

Raatihuoneenkatu-17,-1900-lukua

En dag föll en bomb på den intilliggande Stadsparken. Bombens skärvor träffade trähusets fönster och väggar – Lennart Brunbergs familjehem – glasskärvor föll till marken och träväggen skadades.

Fabriksbyggnaden av sten stod kvar oskadd.


En eldsvåda tar sötsaksfabrikörens liv

När kriget var över startades fabrikens maskiner upp. Men en ny stor tragedi drabbade fabriken, den här gången var det en eldsvåda som inte bara tog Lennart Brunbergs liv utan också förstörde familjens hem.

Branden, som tydligen hade fått sin början från en värmedyna, spred sig också till kontorsbyggnaden och leveransavdelningen.

Händelsen skakade hela staden. Lennart Brunberg var en uppskattad sötsaksfabrikör och en människa med hjärtat på rätta stället. 

Lennart Brunbergs och Valborg Brunbergs barn, Börje Brunberg och Ulla Somervalli (f. Brunberg) tvingades kliva in i sin fars stövlar. Uppgiften var nästan omöjlig på grund av efterkrigstidens ekonomiska kris, bristen på råvaror, gammalmodiga maskiner och byggnaderna som efter branden var i dåligt skick – det var inte heller lätt att ordna finansiering.

Sakta men säkert byggdes fabrikens verksamhet upp på nytt.

Lennart-Brunberg

Hösten-2009-276

Börje Brunberg blir verkställande direktör

På hösten 1946, ett och ett halvt år efter Lennart Brunbergs bortgång, startade fabriken upp, lite i taget, i takt med att tillgången till råvaror från utlandet ökade. En mängd produkter ransonerades ännu en lång tid efter kriget.

År 1947 blev Börje Brunberg verkställande direktör.

Som genom ett under lyckades Brunberg-Lindfors sötsaksfabrik nå betydande produktionssiffor redan år 1949, hela 400 ton. Under krigstiden hade sötsakssuget inte blivit tillfredsställt och alla produkter som tillverkades gick åt som smör i solen.

Produktsortimentet var avsevärt mycket mindre än under tiden före kriget och på listan fanns ovanligare produkter som till exempel chokladpulver och burkmarmelad.

Krisårens kokböcker visar att det alltid fanns något sätt att stilla sötsuget, hur svår situationen än var.

Läs dessa också

1. Bageriet grundas

(1870-1890) För ungefär 150 år sedan… A.W. Lindfors grundar sitt bageri 1871 Vid stranden av Borgå å, i staden med röda strandbodar och krokiga kullerstensvägar, levde man på 1870-talet ett ekonomiskt uppsving. Omkring 3 500 invånare bodde i Borgå, majoriteten fortfarande i Gamla Borgå, även om de förmögnare så småningom började flytta till den moderna empirstadsdelen [...]

2. Familjeföretag

Hela familjens företag A.W. Lindfors familj bestod av hustrun Wilhelmina (född Saarinko) och sju barn: Ivar, Karl, Adolf, Axel, Viktor, Aina och Sigrid. Var och en av dem var kopplade till Lindfors bageri, och senare till sötsaksfabriken, på ett eller annat sätt. Det handlade verkligen om ett familjeföretag från början till slut. Wilhelmina skötte i [...]

3. Sötsaksfabriken grundas

A.W. Lindfors grundar en sötsaksfabrik På våren 1897 meddelade bagaren A.W. Lindfors att ha ämnade börja tillverka konfekt, choklad och marmelad och andra produkter som ingår i  sockerbagarens bransch. Sötsaksfabriken fick namnet A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik. Fabrikens mål var att tillfredsställa Borgåbornas – omkring fyra och ett halvt tusen – och landsbygdens invånares sötsug. [...]

4. Ivar Lindfors

Kommerserådet Ivar Lindfors August Ivar Lindfors (21.6.1872-26.4.1950) var en sann affärslivets mångkonstnär. Förutom A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik drev han metall- och byggföretaget Ab Ivar Lindfors Oy (grundat 1918) med kontor i Helsingfors på Södra Esplanaden 12. Kuva: porssitieto.fi Ivar Lindfors flyttade redan som ung till Helsingfors direkt efter att ha avlagt studentexamen i Borgå [...]

5. Åren 1906-1920

Lindfors karamellfabrik växer med fart (1906-1920) Efter A.W. Lindfors död fortsatte Ivar Lindfors att utveckla karamellfabriken. De därpå följande åren var en framgångsrik tid för fabriken.  År 1907 tog fabriken in en 16-årig lärling från landet, Lennart Brunberg. Den unge mannen lärde sig koka karameller och började så småningom drömma om en egen sötsaksfabrik. Villa [...]

6. Brunbergs karamellfabrik grundas

Lennart Brunberg grundar sin egen sötsaksfabrik 1922 1920-talet var de storstilade festernas och framtidstrons årtionde, en tid för återuppbyggnad av Finland. Under förbudslagens tid drack man i restaurangerna alkohol som smugglades in från Estland, ofta med skärgårdsborna. Näringen och hälsovården förbättrades och många uppfinningar gjorde livet lättare. Också välståndet ökade. Borgå var fortfarande en liten [...]

7. Lennart Brunberg

Lennart Brunberg – sötsaksfabrikör och musikvän Förutom sötsaksfabrikör var Lennart Brunberg (1891-1945) också en kulturpersonlighet och en företagare som var medveten om sitt samhällsansvar. Musik låg exta nära Lennart Brunbergs hjärta. Han spelade fiol och cello och sjöng bland annat i idrottsföreningen Akilles Sångarbröders kör, ledd av A.W. Lindfors son, brottningens olympiadmedaljist Adolf Lindfors. Lennart [...]

8. 1930-talet

1930-talet – Brunberg klarar sig ur lågkonjunkturen 1930-talet var en omvälvningarnas tid. Finländarna prövades under kristiden två gånger: först efter börskraschen 1929 och sedan då andra världskriget bröt ut i september 1939. Men också hopp och tro på framtiden fick plats i årtiondet. Bilarna, fartygen, tågen och flygplanen var den nya tidens kännetecken, även om [...]

10. Börje Brunberg

Börje Brunberg, en innovativ seglarentusiast Börje Lennart Brunberg (f. 1924) var en omtyckt och målmedveten verkställande direktör som oförtröttligt och beslutsamt lyfte Brunbergs sötsaksfabrik tillbaka på sina fötter efter krigstiden och faderns, Lennart Brunbergs, bortgång. Börje Brunberg var en initiativrik och uppfinningsrik person vars stora framtidsdröm var automatisering och under hans ledning automatiserades och moderniserades [...]

11. 1950-talet

50-talet: Kyssar, televisioner och de första ”svinnpåsarna” Bakom låg krigsåren, städerna växte och levnadsvillkoren förbättrades. Många flyttade in i de nya moderna frontmannahusen och bildade familj. Nya trender strömmade in från världen utanför och ungdomarna stoltserade med så kallade ”lättähattu”, en baskerliknande platt hatt, på huvudet och brylkräm i håret. Vida kjolar och jeans sågs [...]