Brunbergs historia på kartan

(Du kan flytta kartan genom att ta tag i den med musens högra knapp)

De viktigaste händelser i Brunbergs historia kan ses på kartan. Klicka på de markerade platserna för att öppna texten.

För att få dina sötsakspaket fram i tid till jul, beställ dem senast söndagen 18.12.

X