Brunbergs historia på tidslinje

Brunberg har en lång och intressant historia som börjar redan 1871. Vi har skapat en tidslinje med företagets viktigaste händelser.

Bageriverksamheten inleds – år 1871

12.11.1871

Bagarlärlingen A.W. Lindfors får tillstånd av Magistraten att börja idka bageriverksamhet. Som inledningsdag registrerades 31.7.1871

Fabriken grundas – år 1897

12.11.1897

A.W. Lindfors grundar A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik

Lennart börjar som lärling – år 1907

12.11.1907

16-årige Lennart Brunberg börjar som lärling i Lindfors fabrik.

Ny fabriksanläggning – år 1908

12.11.1908

A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik får nya lokaler vid Stadsparken i Borgå.

Fabriken blir aktiebolag – år 1913

12.11.1913

A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik blir aktiebolag.

Företaget växer – år 1920

12.11.1920

A.W. Lindfors karamell- och marmeladfabrik har blivit det näst största företaget i Borgå

Tryffel – år 1920

12.11.1920

Tryffel inkluderas i Brunbergs sortiment på 1920-talet.

Karamellfabriken grundas – år 1922

12.11.1922

Lennart Brunberg grundar sin egen sötsaksfabrik, Brunbergs karamellfabrik

Brunbergs produktion växer – år 1927

12.11.1927

Brunbergs karamellfabriks sötsaksproduktion överstiger Lindfors produktion

Företagen slås ihop – år 1928

12.11.1928

Lennart Brunberg köper Lindfors sötsaksfabrik. Företaget får namnet Oy Brunberg-Lindfors Ab.

Lakrits – år 1932

12.11.1932

Lakrits inkluderas i Oy Brunberg-Lindfors Ab:s sortiment.

Eldsvåda – år 1945

12.11.1945

Lennart Brunberg omkommer i en eldsvåda som förstör familjens hem och fabrikens kontorslokaler och leveransavdelning.

Börje Brunberg blir VD – år 1947

12.11.1947

Börje Brunberg utnämns till verkställande direktör.

Kyssarna – år 1951.

12.11.1951

Kyssar inkluderas i Brunbergs sortiment.

Brunbergs namn ändras – år 1958

12.11.1958

Oy Brunberg-Lindfors Ab blir Brunberg Oy.

Östermalm – år 1965

12.11.1965

Brunbergs verksamhet flyttar från centrum till Industrivägen i Östermalm

Till större lokaler – år 1978.

12.11.1978

Fabriken flyttar till en ännu större industrihall nära den tidigare anläggningen.

Invigning av den nya fabriken – år 1988

12.11.1988

Brunbergs nuvarande fabrik på Veckjärvivägen invigs.

Stiftelsen grundas – år 1988

12.11.1988

Brunbergs stiftelse grundas med målet att befrämja kulturlivet i Borgå.

Ny VD – år 1991

12.11.1991

Börje Brunberg går i pension men fortsätter som styrelseordförande. Till ny verkställande direktör utnämns Raimo Keskinen.

Butiken öppnas – år 1997

12.11.1997

Butiken i Gamla Borgå öppnas.

Ny VD utnämns – år 1997

12.11.1997

Tom Brunberg blir verkställande direktör.

Utbyggnad – år 2000

12.11.2000

Brunberg köper tomtmark och lagerlokal och bygger ut.

Katarina Enholm ny VD – år 2011

12.11.2011

Katarina Enholm utnämns till ny verkställande direktör.

150 år – år 2021

12.11.2021

Brunberg fyller 150 aktningsvärda år.