Regler för Brunbergs jultävling

Bland alla som via kampanjsidorna har skickat in sina sötsaksminnen från julen lottar Brunberg Oy ut åtta Brunberg gåvoportföljer värda 19€. Sötsaksminnen från julen bör skickas in senast 20.12.2021. Gåvoportföljens vinnare dras under kampanjtiden 1.11-20.12.2021. Vinnarna meddelas personligen.

Brunberg Oy har rätt att publicera vinnarnas namn och hemorter på Brunberg Oy:s nätsidor och sociala medier. Brunberg Oy:s personal inklusive familjer får inte delta i utlottningen. Genom att skicka in din berättelse ger du tillstånd att publicera den under pseudonym på Brunbergs nätsidor och sociala medier, Facebook, Instagram eller andra sociala medier.

Varken Facebook, Instagram eller andra medier är delaktiga i konsument-lottdragningen i fråga.